Sản phẩm mới
Sản phẩm
Máy biến áp dầu
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp đặc biệt
Cầu dao cách ly
Cầu dao phụ tải
Tủ bảng điện
Các thiết bị phòng nổ trong hầm lò
Các thiết bị khác
Thăm dò ý kiến
Biểu quyết Kết quả
Cập nhật năm 2017
Nghị quyết điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua
13/10/2017
Phương án xử lý cố phiếu cổ đông không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
20/09/2017
Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm phả số 1062
20/09/2017
Nghị quyết về việc quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua
20/09/2017
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu cổ đông nội bộ - cổ đông lớn
06/09/2017
Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc đăng kí chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
15/05/2017
Thông báo về việc đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 26 tháng 4 năm 2017 - Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
29/04/2017
Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả số 675
25/04/2017
Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả 2017
25/04/2017
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
14/04/2017
1 | 2 | 3 |
Nhận thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Tỷ giá ngoại tệ