Sản phẩm mới
Sản phẩm
Máy biến áp dầu
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp đặc biệt
Cầu dao cách ly
Cầu dao phụ tải
Tủ bảng điện
Các thiết bị phòng nổ trong hầm lò
Các thiết bị khác
Thăm dò ý kiến
Biểu quyết Kết quả
Cập nhật năm 2016
Giấy chứng nhân Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/03/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
04/11/2016
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
24/10/2016
Thông báo về việc nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty
04/10/2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu
16/09/2016
Biên bản họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả năm 2016
01/08/2016
Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát năm 2016
01/08/2016
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
01/08/2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Cẩm Phả số 188 - Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016
04/04/2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Cẩm Phả năm 2016
04/04/2016
1 | 2 | 3 | 4 |
Nhận thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Tỷ giá ngoại tệ