Sản phẩm mới
Sản phẩm
Máy biến áp dầu
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp đặc biệt
Cầu dao cách ly
Cầu dao phụ tải
Tủ bảng điện
Các thiết bị phòng nổ trong hầm lò
Các thiết bị khác
Thăm dò ý kiến
Biểu quyết Kết quả
Nhân lực công ty

TT

Phân theo trình độ lao động

Số lượng (người)

1

Cán bộ có trình độ đại học

69

 

Trong đó:

 

 

 

Kỹ sư điện

22

 

 

Kỹ sư cơ

5

 

 

Kỹ sư chế tạo

6

 

 

Kỹ sư tự động hoá

5

 

 

Kỹ sư tin

1

 

 

Kỹ sư xây dựng, mỏ

2

 

 

Kỹ sư kinh tế

7

2

Cán bộ có trình độ Cao đẳng

14

3

Cán bộ có trình độ trung cấp

53

4

Công nhân kỹ thuật

262

5

Lao động phổ thông

2

Nhận thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Tỷ giá ngoại tệ