Sản phẩm mới
Sản phẩm
Máy biến áp dầu
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp đặc biệt
Cầu dao cách ly
Cầu dao phụ tải
Tủ bảng điện
Các thiết bị phòng nổ trong hầm lò
Các thiết bị khác
Thăm dò ý kiến
Biểu quyết Kết quả
Giới thiệu chung

TãM T¾T QU¸ TR×NH PH¸T TRIÓN S¶N XUÊT KINH DOANH

C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ ®iÖn - vinacomin

 

1. Thông tin về công ty:

- Tên đơn vị:

+Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN- VINACOMIN

 

+Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh:

VINACOMIN- ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên viết tắt của Công ty:                     VEE

-  Địa chỉ:  822- Đường Trần Phú- Thành phố Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh.

-  Đại diện pháp lý :                              Ông Vũ Huy Hoàng

-  Chức vụ               :                            Giám đốc Công ty

-  Điện thoai:  033.862038                     Fax: 033.863037

-  Di động:                                            0913298908

-  E-mail:   info@vee-tkv.com.vn

-  Số tài khoản: 102010000223836 - Ngân hàng Công thương Cẩm Phả.

-  Mã số thuế:       5700535419

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập từ năm 1960 có trụ sở  tại 822 - đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Công ty đã áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO-9001: 2000 từ năm  2004 và đến nay đang áp dụng phiên bản 2008.

Ngày 25 tháng 7 năm 1960, Bộ Công nghiệp Nặng ra quyết định số 707/BCNNg thành lập Công ty than Hòn Gai với 16 đơn vị trực thuộc. Các Công trường, phân xưởng trước đó được nâng lên thành các đơn vị độc lập trực thuộc Công ty than Hòn Gai, trong đó Phân xưởng điện thuộc Nhà máy cơ khí Cẩm Phả được tách ra thành Xưởng điện Cẩm Phả.

Xưởng điện Cẩm Phả được thành lập với nhiệm vụ là sửa chữa các thiết bị điện, lắp đặt các công trình điện và quản lý hệ thống thông tin cho các xí nghiệp thuộc Công ty than Hòn Gai. Xưởng điện Cẩm Phả có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng với tư cách pháp nhân đầy đủ. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 1960. Do vậy, ngày 01 tháng 8 năm 1960 là ngày thành lập Xưởng điện Cẩm Phả, tiền thần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện - VINACOMIN ngày nay.

Quá trình phát triển của Công ty qua 52 năm qua với các dấu ấn lịch sử:

+ Năm 1965: Xưởng điện là một bộ phận vừa làm nhiệm vụ sản xuất và trực chiến phục vụ sản xuất có trụ sở tại  khu vực tây Khe Sim - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

+ Năm 1966: Do chiến tranh ác liệt, toàn bộ Xưởng đã chuyển đến khu sơ tán Km 6,5 Quang hanh và sản xuất được đưa vào trong hang đá.

+ Năm 1973, sau khi Hội nghị Pari có hiệu lực chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mĩ, Xưởng điện được chuyển sản xuất ra ngoài hang tại khu sơ tán.

+ Ngày17/3/1973 Bộ Điện và Than ra quyết định số 379/ĐT- CBTC, đổi Xưởng điện Cẩm Phả thành Nhà máy Sửa chữa Điện mỏ

+ Năm 1975: Xưởng được chuyển về Km5 Cẩm Phả và vị trị này được ổn định cho đến nay.

+ Ngày 20/9/1986 Bộ Mỏ và Than ra quyết định số 38/ MT-TCCB chuyển Nhà máy Thiết bị điện mỏ trực thuộc Công ty Cơ khí mỏ. Đến năm 1987 theo chương trình 35kV của Bộ, Công ty đươc bổ sung nhiệm vụ chế tạo các máy biến áp  điện áp đến 35kV.

+ Ngày 01/12/1995  Bộ Công Nghiệp ra quyết định số: 236/ QĐ - TCCB đổi  Nhà máy Thiết bị điện mỏ thành Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả.

+ Năm 1998 Công ty Chế tạo Thiết bị Điện Cẩm Phả liên doanh với Hãng TAKAOKA (Nhật Bản) thành lập Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực VINA - TAKAOKA để sản xuất  máy biến áp điện lực công suất đến 63.000KVA, điện áp đến 110KV; sản xuất cầu dao cách ly đến 110KV; sản xuất tủ bảng điện.

+ Ngày 23/5/2001 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 29/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ vào Tổng Công ty Than Việt Nam. Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả được chuyển đổi trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam.

+ Ngày 25/01/2006 Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam mua lại Công ty Vina - Takaoka và ra quyết số: 185/QĐ-TCCB  sáp nhập vào Công ty Chế tạo Thiết bị điện Cẩm Phả trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam

+ Ngày 09/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2065/QĐ-BCN V/v Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Thiết bị điện - TKV.

+ Đại hội Cổ đông thường niên tháng 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Thiết bị điện- TKV được đổi thành Công ty Cổ phần Thiết bị điện- VINACOMIN.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT Tên ngành mã ngành
1

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Chi tiết:

- Chế tạo máy biến áp điện lực, biến áp đo lường, biến dòng đo lường, tủ, bảngđiện có điện áp đến 220 kV.

- Chế tạo các trạm điện trọn bộ có điện áp đến 35kV.

- Chế tạo các trạm biến áp phòng nổ có điện áp đến 10kV.

- Chế tạo các tủ điều khiển phòng nổ, các trạm từ phòng nổ có điện áp đến 10kV.

- Chế tạo các loại máy cắt, cầu dao, cầu chì có điện áp đến 220kV.
 2710
2  Sản xuất thiết bị điện khác

Chi tiết:

- Chế tạo các thiết bị điện phòng nổ có điện áp đến 10kV :

  + Áp tô mát phòng nổ

  + Khởi động từ phòng nổ

  + Cầu dao phòng nổ

  + Quạt gió phòng nổ

  + Biến tần, khởi động mềm phòng nổ

  + Tủ đo đếm điện năng phòng nổ

  + Rơ le phòng nổ

  + Đèn chiếu sáng phòng nổ

  + Hộp nút bấm phòng nổ

  + Sản xuất các phụ tùng điện từ gra phít
 2790
3  Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

Chi tiết:

- Sản xuất các phụ tùng xe máy từ cao su.
 2212
4  Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết:

- Gia công, chế tạo các sản phẩm kết cấu thép.
 2511
5  Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:

- Xây lắp trạm và đường dây điện thế đến 220 kV.
 4321
6  Sửa chữa thiết bị điện

Chi tiết:

- Sửa chữa các thiết bị điện có điện áp đến 220 kV.

- Sửa chữa các thiết bị điện phòng nổ có điện áp đến 10kV.
 3314
7  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết:

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, thí nghiệm các thiết bị điện có điện áp đến 220 kV.
 7120
8  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  8299
9  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết:

- Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ.
 5510
 

4. Biên chế tổ chức sản xuất của Công ty gồm:

-  05 Phân xưởng trực tiếp sản xuất:

+ Phân xưởng : Quấn dây máy biến áp.

+ Phân xưởng : Sửa chữa máy điện và chế tạo thiết bị điện phòng nổ.

+ Phân xưởng : Lắp ráp máy biến áp.

+ Phân xưởng : Cơ khí và chế tạo phụ tùng điện.

+ Phân xưởng : Xây lắp điện.

- 10 Phòng :

+ Phòng  Kỹ thuật.

+ Phòng Quản lý chất lượng.

+ Phòng Quản lý vật tư.

+ Phòng Hành chính quản trị -Bảo vệ - Nhà  ăn.

+ Phòng Tổ chức Lao động- tiền lương -Y tế- Đào tạo.

+ Phòng Kế toán- Tài chính.

+ Phòng Kế hoạch- Kinh doanh.

+ Phòng Công nghệ sản xuất.

+ Phòng Đầu tư.

+ Phòng Sản phẩm mới.

- Tổng số CBCNV đến 30/01/2012 là: 407 người Trong đó Nữ: 157 người = 40%.

5. Kết quả đạt được trong các năm:

 STT

Các tiêu chí thực hiện

 năm
2008 2009 2010 2011 2012
 1  Vốn chủ sở hữu     (tr.đồng)  24.606 27.218 27.785  31.642 32.583
 2  Doanh thu (tr.đồng) 134.213 148.765 184.336 215.706 198.863
 3  Nộp ngân sách nhà nước (Tr.đồng)  3.019  4.268 9.278 10.293 14.413
 4  Nộp BHXH, BHYT  1.829  2.108  2.014  3.340  3.828
 5

 Tổng số CBCNVC (người)

 396  401  398 410 415
 6

Thu nhập bình quân (tr.đồng/người/tháng)

 4,358 4,638 5,670 6,408 5,790
 7  Thoả ước và các chính sách với người lao động

Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động về hợp đồng lao động, BHXH, BHYT

 8  Hoạt động Công đoàn

Liên tục được Công đoàn Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh

 9  Hoạt động từ thiện

Thực hiện phục dưỡng suốt đời 1 con gia đình nhiễm chất độc màu da cam 300.000đ/ tháng; giúp đỡ xã nghèo Bình Liêu 15.000.000đ/ năm. Tham gia ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai và đỡ đầu trường PTCS, THPT tại phường Cẩm Thạch - Thành phố Cẩm Phả

6. Những thành tích đã đạt được:

Qua 52 năm sản xuất - kinh doanh, Công ty đã có nhiều thành tích và đã được Chính phủ, Các Bộ, Tập đoàn và Tỉnh và tặng nhiều huân, huy chương và bằng khen:

+ Ba huân chương lao động hạng 3 vào các năm 1963 ; 1974 và 1978.

+ Một huân chương lao động hạng nhì vào năm 1982 .

+ Một huân chương lao động hạng nhất vào năm 1985 .

- Các Sản phẩm của Công ty đạt huy chương:

+ Hai  huy chương vàng  sản phẩm than điện năm 1985 và năm 1990.

+ Bốn huy chương bạc sản phẩm cổ góp điện các năm:1985, 1990 và 2004.

+ Bộ Công nghiệp trao tặng “ Huy chương vàng” cho các sản phẩm máy biến áp tại Hội chợ triển lãm Cơ khí - Điện - Điện tử - Luyện kim năm 2004.

+ Huy chương vàng cầu dao phụ tải 38.5 kV - 400A năm  2004.

+ Huy chương vàng máy biến áp lực 50-250-6.300KVA-35/0,4kVnăm  2004 .

+ Huy chương vàng trạm biến áp phòng nổ 180-240-320-400KVA 6/0,4kV.

+ Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn ngày 10/5/2007.

+ Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 do Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ cho các trạm biến áp hầm lò di động phòng nổ.

+ Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ do Chủ tịch liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp  ngày 10/5/2007.

+ Huy chương vàng  máy biến áp 110kV-63MVA năm 2007.

- Năm  2002:  Tổng công ty than Việt Nam tặng cờ luân lưu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối Cơ khí.

- Giấy chứng nhận thực hiện đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động do Sở lao động thương binh và xã hội Quảng Ninh cấp  ngày 10/1/2003.

- Các năm 2004 và 2008 Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”.

- Năm 2007: Công ty là một trong 31 doanh nghiệp tiêu biểu/ 25.000 doanh nghiệp trong cả nước thuộc mạng lưới Thương hiệu Việt đạt giải thưởng BUTEC– Giải thưởng “Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WT0” giành cho doanh nghiệp ứng dụng Khoa học và Công nghệ thành công vào sản xuất-  kinh doanh.

- Liên tục từ năm 2006 đến năm 2012 Công ty được tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam công nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác AT-BHLĐ.

-  Năm 2008: Công ty Được Bộ Công thương tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2008”

-  Năm 2009:

+ Được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ II”.

+ Được Chủ tịch  Hội đồng TW Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam tặng bằng khen về thành tích: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 10 ( 2008-2009) ”.

+ Đư­ợc Thủ t­ướng Chính Phủ tặng bằng khen: “Đã đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 10 ( 2008-2009) góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

+ Công ty là một trong 104 Doanh nghiệp được Bộ Công thương tặng cúp và chứng nhận  “Doanh nghiệp đạt giải thưởng phất triển bền vững” lần thứ nhất sau hai năm tham gia hội nhập WTO và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

-  Năm 2010:

+ Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích lao động sản xuất từ năm 2006 đến năm 2010.

+ Được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng III.

-  Năm 2012:

+ Tốp 50 Dấu hiệu thương hiệu Việt uy tín năm 2012.

+ Nhận giải thương hiệu vàng logo- Slogan ấn tượng năm 2012.

+ Nhận giải Sản phẩm vàng tốp 20 năm 2012.

 

 

Nhận thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Tỷ giá ngoại tệ